Author Archives: Paulina Wojciechowska

Clay plastering a straw bale wall

Wattle and daub, clay and lime-clay plastering workshop, Poland
Warsztaty wattle and daub i tynkowania gliną i wapnem

The straw bale house where we will lay the earthen floor...

Clay plastering on a straw bale house built at our workshops in Spain in 2015…

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop...

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop…

Plastering is fun...

Plastering is fun…

Immerse yourself in the beautiful, natural clay...

Immerse yourself in the beautiful, natural clay…

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

A 3 day  workshop, 10th – 12th June 2016.
10-12 czerwca 2016.

Workshop taught by Jarema Dubiel in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

This workshop is held in a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.
On this workshop site there is a superadobe earth bag dome covered in shingle and a small straw bale house with a green roof.
60km od Warszawy, w lesie niedaleko Nowego Miasta, Plonska.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

Click here for more details about Jarema.

What You Will Learn

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering wattle and daub inside walls.

Na warsztatach własnoręcznie zbudujemy i otynkujemy ścianki działowe.

Workshop will include:

 • Learning about the qualities of clay and clay-lime mixture
 • Weaving the branches construction of a wooden frame
 • Preparing the clay mixture
 • Filling the construction with the clay mixture
 • Preparing and applying successive layers of clay and clay-lime plaster
 • Different types of decorative finishes, including installation of skylights, creating niches, sculpting in clay
 • Experiments with clay in different colours or aromatic plaster with wild herbs

This workshop will be mainly hands-on. The theory lessons will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Warsztaty obejmować będą:

 • Właściwości gliny i mieszanek gliniano-wapiennych
 • Montaż konstrukcji z gałęzi w istniejący szkielet drewniany
 • Przygotowanie mieszanki z gliny
 • Wypełnianie konstrukcji ścian mieszanką z gliny
 • Przygotowanie i nakładanie kolejnych warstw tynku glinianego i gliniano-wapiennego
 • Różne rodzaje dekoracyjnych wykończeń, m.in. montowanie świetlików, tworzenie nisz, stemple w tynkach glinianych, rzeźbienie w glinie
 • Eksperymenty z gliną w różnych kolorach, tynki zapachowe z dodatkiem ziół

Warsztaty będą przede wszystkim praktyczne. Część teoretyczna będzie dopełnieniem zajęć praktycznych oraz okazją do zadawania szczegółowych pytań.

Book Your Place

The price of the three day workshop is 100€.  Number of participants will be limited to ensure a good learning experience.

Koszt trzydniowych warsztatów: 400zł. Ilość miejsc jest ograniczona, aby zapewnić dobre warunki pracy i nauki.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on (+34) 611 345 383.

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

There will be a free camping field for people with their own tent. Vegetarian food is included in the workshop cost. It is possible to book accommodation in nearby farms at an additional cost (reservation required in advance. We will send you a list of available places).

Zapewniamy: darmowe miejsce do rozstawienia własnego namiotu na terenie gospodarstwa. W cenie warsztatu wliczone jest jedzenie wegetariańskie. Jest możliwość zarezerwowania noclegów w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych za dodatkową opłatą (konieczna wcześniejsza rezerwacja. Listę miejsc doślemy zainteresowanym osobom).

Workshop Timing

The workshop will run from 10:00 to 18:00 on each day (10-12.06). You are welcome to arrive the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

Zajęcia warsztatowe zaczynają się 10 czerwca o godz. 10.00 i trwają do 12 czerwca do 18.00, najlepiej więc przyjechać w dniu poprzedzającym warsztaty i wyjechać po ich zakończeniu 13.06.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

Earthbag Workshop, Poland
Warsztaty Budowy z Worków Wypełnionych Ziemią Earthbag, Superadobe.

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

A similar but larger dome we built in Zambia in 2012.

A dome being built at a Earthbag workshop in Zambia in 2012

The Zambian dome takes shape 

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

Earthbag dome participants learn how to position an earthbag.

Workshop participants practice the art of accurately positioning a tube of earth…

Happy attendees of an Earthbag workshop in Poland, 2012.

“The dome WE built!” – Poland, 2012

A 5 day Earthbag Dome Workshop.

25th – 30th June 2016.
25-30 czerwca 2016.

Workshop taught by Jarema Dubiel in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

This workshop is held in a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.
On this workshop site there is a superadobe earth bag dome covered in shingle and a small straw bale house with a green roof.
60km od Warszawy, w lesie niedaleko Nowego Miasta, Plonska.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

What You Will Learn

This workshop will teach you how to build with earthbags and some of the things you will learn are:

 • Site preparation,
 • drainage,
 • foundation,
 • construction of a wall,
 • Earthbag compression,
 • how much to tamp the bags so they are solid
 • Earth bag wall stabilization, making an arch
 • Building a dome,
 • plastering with clay and lime to protect from UV erosion.
 • …and more..

Budowa z worków wypełnionych piaskiem, gliną lub żwirem.
Warsztaty beda pokrywac:

 • przygotowanie terenu,
 • wykonanie drenu,
 • poczatek sciany,
 • ubijanie worków ,
 • stabilizacja sciany,
 • wykonanie skrzyni okiennej,
 • wykonanie łuku/arch/,
 • formowanie kopułki,
 • zabezpieczenie wapnem ,gliną przed uv,
 • …itd…

Book Your Place

The price of the five day workshop is 200€.

Koszt 200EU
dla osób z europy srodkowej mozliwosc znizki

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on +34 611345383 .

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

Accommodation: there will be a large camping field for those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed due to the remote nature of the workshop location.

Workshop Timing

The earthbag dome workshop will run from 10am to 6pm on each day. You will be welcome to arrive the day before the workshop and to leave the day afterwards.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Earthbag Homes in Disaster Regions

Click here to read more about why earthbag homes are a great construction method to introduce into the world’s poorer, disaster prone communities.

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

011-przelomka-462

Straw Bale and Clay Plaster Workshop, Poland
Budowa z Kostki Słomianej Warsztaty, Polska

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

A larger straw bale structure we made at our Turkey workshop in October 2013.

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A five day straw bale and clay plastering workshop taught by Jarema Dubiel  – cost: 200 Euros
5 dni, budowa domku z kostki slomianej i tynkowanie glina – koszt: 200 Euros

24-30 August 2017, in  Przelomka, Poland
Budowa z kostki slomianej i tynkowanie glina 25-30 sierpnia, PRZELOMKA

This workshop is set in a very wild and beautiful place, 200m from the cleanest classified lake in Poland, the 5km long lake Hańcza.  Here, the neighbours are beavers and storks.  This is also the site of a beautiful straw bale house and Przelomka is also the village of the first straw bale load-bearing house in Poland.
Warsztaty sa prowadzone w pieknym miejscu, na suwalszczyznie, nad jeziorem Hancza, do okola lasy i laki.

This workshop is taught by Jarema Dubiel, in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

Click here to read about food, travel and accommodation for the workshop.

Click here to read about more details about Jarema.

What You Will Learn

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering a small straw bale structure.

Topics covered will be:

 • Site preparation and building of foundations for straw bale walls using earthbag, stone & lime, including the compression wires.
 • Learning about the qualities of straw bales
 • Straw bale wall raising
 • Hazel wall pinning
 • Installation of ventilation tubes
 • Deviding the straw bales
 • Cutting & tying straw bales
 • Sowing of corners
 • Wall compression
 • Preparation of compression wall plates
 • Preparation of clay plasters for protection of the wall

Poruszane tematy będą:

 • podmurówka z worków wypełnionych ziemia /sandbag/
 • z warstwą oddychającą
 • montowanie prętów
 • zabezpieczenie wapnem i obłożenie kamieniami podmórówki
 • rozpoznawanie jakosci slomianej kostki budowlanej
 • stawianie ściany
 • montowanie wentylacji
 • dzielenie kostki,
 • wiązanie kostki,
 • szycie rogów,
 • stabilizacja sciany zszywanie prętów
 • przygotowanie i ułożenie drabinek
 • kompresowanie ściany,
 • wstępny tynk gliniany zabezpieczający

This straw bale workshop will be mainly hands-on, building a small temporary structure out of straw bales, and applying all the different clay plaster techniques.

Book Your Place

The price of the five day workshop is 200€.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on +34 611345383 .

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. There will be a large free camping field for those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska.

Click here to read more details about food, travel and accommodation for this workshop.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run from 10:00 to 18:00 on each day. If you are  camping, you are welcome to arrive any time on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

But there is more…

This will be more than just a straw bale workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

Straw Bale and Clay Plaster Workshop, Spain

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

A similar, but larger straw bale structure we made at our Turkey workshop in October 2013.

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A six day straw bale and clay plastering workshop
(with an optional extra two days)

Wednesday 11th – Tuesday 17th May 2016 or Wednesday 11th – Thursday 19th May 2016

Set in a beautiful olive grove in the rugged mountains near Tarbena in the Costa Blanca region of Spain.

Taught by architect and author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering a real straw bale building that will be used for visitor accommodation, in the beautiful surroundings of our olive grove set in a lush green valley in the mountains north of Alicante.

What You Will Learn

Hands-on experience of all the stages in straw bale wall construction, and in depth theory and practice of applying a wide range of different clay plasters to a real structure.

On the first six days we will build a straw bale structure and cover it with the first two layers of plaster. Topics covered will be:

 • Site planning and building of the foundations for a straw bale structure
 • Raising straw bale walls
 • How to tie the straw bale walls together
 • Making a wall plate and compressing a wall
 • Installation of door and window frames
 • Managing the use of bales to maintain wall strength
 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto the straw bale wall

The final two days will present both the theory and practice of clay plastering in much more depth. Topics will include:

 • Preparation and application of the final layer of smooth plaster
 • Sculpting with clay plaster
 • Application of clay plaster to existing brick and cement structures so you can enjoy all the benefits of clay plasters without building a new house from the beginning.
 • Methods of protecting clay plaster from the elements
 • Application of lime to protect a naturally constructed building.
 • Preparation and application of clay paints for a beautiful natural finish.
 • A variety of methods using in the creation of different internal wall structures.
 • The theory of how clay floors are built.

This straw bale workshop will be mainly hands-on, building a small temporary structure out of straw bales, and applying all the different clay plaster techniques to both this and an existing 4×4 metre building which will be used for visitor accommodation at the olive grove site. Theory lessons will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Book Your Place

The price of the two workshop options are:

Six day straw bale and clay plaster workshop:
340€ per person, or a discounted price of 295€ is available if booked by 1st March 2016.

Eight day straw bale and clay plaster workshop
450€ per person, or a discounted price of 395€ is available if booked by 1st March 2016.

Note that we are running a series of workshops at this time in Spain, also covering how to plan your dream natural home, building with earthbags, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 17 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running straw bale workshops and designing and building straw bale structures since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held in an olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run from 09:00 to 17:00 on each day. If you are  camping, you are welcome to arrive any time on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends. There is a rest day on Sunday 15th May.

But there is more…

This will be more than just a straw bale workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

Earthbag Dome and Clay Plaster Workshop, Spain

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

A similar but larger dome we built in Zambia in 2012.

A dome being built at a Earthbag workshop in Zambia in 2012

The Zambian dome takes shape 

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

Earthbag dome participants learn how to position an earthbag.

Workshop participants practice the art of accurately positioning a tube of earth…

Happy attendees of an Earthbag workshop in Poland, 2012.

“The dome WE built!” – Poland, 2012

A 5 day Earthbag Dome Workshop.

4th – 8th May 2016.
Taught by architect and earthbag author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books.

What You Will Learn

The workshop is a unique opportunity to gain hands-on experience of all stages of constructing a 2 metre diameter earthbag dome in a beautiful location in Spain, and will include:

Earthbag Dome Workshop (5 days)

 • Theory of earthbag stucture foundations.
 • Building an earthbag dome from an existing base.
 • Creating earthbag walls using both single bags and earthbag tubes.
 • Different techniques using arches and lintels to construct doorways and windows within the earthbag structure.
 • Ensuring the structure is stable through the correct use of buttressing and corbelling based upon the nature of the earth used to fill the bags.
 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building.
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto an earthbag dome.
 • Understanding of how earthbag domes weather from inspection of a dome built on the same site the previous year.
 • Hands-on experience of repairing weather damage to the earthen plaster on the dome built the previous year.
 • Experience of deconstructing an earthbag dome structure to give additional understanding of the strength of the structure.

Book Your Place

The workshop prices is:

Five day Earthbag Dome Workshop:
340€ per person, or 295€ if booked by 1st March 2016.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop.

Note that we are running a series of workshops at this time in Spain, also covering how to plan your dream natural home, building with straw bales and clay plaster, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held at our olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed due to the remote and mountainous nature of the workshop location.

Workshop Timing

The earthbag dome workshop will run from 9am to 5pm on each day. You will be welcome to arrive the day before the workshop and to leave the day afterwards.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Earthbag Homes in Disaster Regions

Click here to read more about why earthbag homes are a great construction method to introduce into the world’s poorer, disaster prone communities.

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

011-przelomka-462

Planning Your Dream Natural Building Home Workshop, Spain

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A six day workshop on planning your dream natural home

Monday 25th April – Sunday 1st May 2016.
(with one rest day in the middle)

Set in a beautiful olive grove in the rugged mountains near Tarbena in the Costa Blanca region of Spain.

Taught by architect and earthbag author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a combination of lots of hands on experience combined with lectures and discussion to help you plan your dream home made from natural materials.

Paulina has designed a dream home which will be built from natural materials at a site in England over the next two years, and the design will be used as a real-life example to illustrate the ideas presented in the workshop.

What You Will Learn

The workshop covers all areas of planning your home, from choosing a site, through planning the design, to an awareness of what is involved in all aspects of the build so you can plan what you can do and what will require the help of others.

The workshop is 50% presentation and discussion, and 50% hands-on practical work.

The topic areas covered are:

An in-depth look at the issues in planning the design of your natural home, including:

 • Choosing your site
 • Preparation of a site plan
 • Dealing with the site’s characteristics such as earth types, ground topology, etc.
 • Creating a house design to suite your lifestyle
 • The balance of costs: money, time, quality.
 • How to find your balance point and cost your project in a realistic way
 • Working with architects, builders and volunteers
 • Fitting the project into your life.
 • A design example: the amazing 5 bedroom house being built at Oaklands Farm, England

Technologies choices for the house structure:

 • Foundations: types of foundations, pros and cons, which to use in different site situations, relative costs and effort involved.
 • Roof structures: types of roofs, pros and cons, how to choose the best roof structure for your project, relative costs and effort involved.
 • Insulation: a discussion of different solutions and their relative effectiveness.
 • Walls: an overview of natural building wall technologies: straw bale, cordwood, earthbag, cob, rammed earth, old tyres.
 • Floors: an overview of the different technologies, their pros and cons.
 • Guidelines for designing wall structures using different technologies.
 • Balancing your idealogical ideas with your building inspector’s logical, legal ones.
 • Hands-on experience:  building wall structures from earthbags and straw bales.

An overview of planning and installing services, with an emphasis on specific considerations for houses built from natural materials:

 • Electrical systems
 • Plumbing systems
 • Heating systems.
 • Waste water drainage systems
 • Rainwater drainage systems
 • Internal shelving and structures.

Review and Presentation of up to Three Design Plans
Many people come to our workshops with plans and ideas for their house and site design. We will select up to three design ideas from participants to be reviewed by Paulina during the workshop and presented to the group on the last day for further discussion. Many of our attendees have specialist knowledge on particular areas of design, construction or permaculture, and it can be a valuable experience to share that knowledge. Please let us know with your workshop application if you would like your design ideas to be reviewed and presented.

Hands-on Experience – 50% of Workshop Time

This would be a very boring workshop if it were all lectures – and you would never be able to retain and use all the details. This workshop will be around 50% hands-on, based around the building aspects of a natural home. The hands-on work will be a brief introduction to the technologies involved, and will include:

 • Constructing foundations.
 • Building with earthbags.
 • Building with straw bales.
 • Working with electrical wiring, sockets and lights.
 • Working with plumbing and waste water parts.

Book Your Place

The price of the six day workshop is 450€ per person, or a discounted price of 395€ is available if booked by 1st March 2016.

Note that immediately after this workshop, we will run 4 other workshops covering building with earthbags, building with straw bales, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

Children from the age of 8 are welcome to accompany their parent(s) and may participate in parts of the workshop as they wish. No charges are made for children under the age of 18 years.

To book your place:

email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+44) 7812 070413.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world.

Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books. She also worked with leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running straw bale and earthbag workshops and designing and building straw bale structures since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian, vegan and gluten free food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held in an olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run the following times:

Day 1: from 10:00 to 18:00. You are welcome to arrive on the afternoon of the day before to set up camp and settle in before the workshop begins.

Days 2-3: from 09:00 to 17:00.

Day 4 is a rest day, but you will be welcome to use the time to work on your own design projects or experiment with natural building techniques that are of interest to you on the workshop site.

Days 5-7: from 09:00 to 17:00. If you are camping, you are welcome to stay on for one or two more days if you wish.

But there is more…

This will be more than just a natural building workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

Laurent Langlais Feng Shui Consultant

Laurent LanglaisLaurent is a Feng Shui consultant who will attend and present at the Planning Your Dream Natural Home Workshop in August 2015. Here is some background to his work.

While Feng Shui is very often thought to be a tool of interior design, at its core it is a very old wisdom about designing architecture around natural forces.  By understanding the natural Chi and harnessing it, any building conceived in harmony with its surrounding can support our lives better. Laurent Langlais, accredited Feng Shui consultant trained in Asia, will explain to us how to link space, time and the people into a holistic form of architecture that accounts for the natural energies surrounding us. He will offer us insights on what designing homes and business with classical Feng Shui can bring us and how it will support all aspect of our lives: relationship, family, wellbeing, career and income. 

Laurent Langlais is a consultant specialized in Eastern and Western metaphysics trained by the 2500 years old Han Wu lineage. His mastery of Feng Shui principles and formulas make him an expert in the field of designing unique spaces that benefit from an optimum level of energy and harmony. He will join us for the summer workshops to explore how Feng Shui can be incorporated into natural and self-sustainable buildings. To discover his services, please visit www.laurentlanglais.com

Clay plasters over an earthbag dome

Various Workshops in Poland
Warsztaty w Polsce

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Natural building clay plaster being applied to a wattle and daub wall

Sculpting and applying the smooth layer of clay plaster

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

Sculpting with clay and straw

Sculpting with clay and straw

Workshops in Poland for Summer 2015 taught by Jarema Dubiel

All the Workshops below are in Poland led and taught by Jarema Dubiel in Polish and English. 

For more information contact: Antony Dennis, info@earthhandsandhouses.org, or +44 7812 070 413.

Click here to read about food, travel and accommodation to the June workshops listed below,

Click here to read about Jarema

Zapraszam na warsztaty budowy z worków wypełnionych ziemią earth bag, superadobe

budowy z kostki słomianej /technologia litej sciany/ oraz tynkowania i malowania gliną i wapnem

Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko Warszawy oraz w Przełomce na Suwalszczyznie w jezyku polskim oraz angielskim.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.

Workshops in June at Przełomka, near Suwałki.

A very wild and beautiful place, 200m from the cleanest classified lake in Poland, the 5km long lake Hańcza.  Here, the neighbours are beavers and storks.  This is also the site of a beautiful straw bale house and the village of the first straw bale load-bearing house in Poland.

Click here to read about food, travel and accommodation for these workshops.

18-20 June 2015, Earthbag Building Workshop, Budowa z workow wypelnionych ziemią

This workshop will teach you how to build with earthbags and some of the things you will learn are:

 • Site preparation, drainage, foundation, construction of a wall,
 • Earthbag compression, how much to tamp the bags so they are solid
 • Earth bag wall stabilization, making an arch
 • Building a dome, plastering with clay and lime to protect from UV erosion.

Cost: 120 Euros

18-­20 czerwca, budowa z worków wypełnionych piaskiem,gliną lub żwirem.

 • 18-­przygotowanie teren ,wykonanie drenu ,poczatek sciany
 • 19-­ubjanie worków ,stabilizacja sciany ,wykonanie łuku/arch/
 • 20­-formowanie kopułki,zabezpieczenie wapnem ,gliną przed uv

koszt 120EU

22-24 June 2015, Straw bale building Workshop. Budowa z kostki słomianej

This workshop will teach you how to build with straw bales. Some of the things you will learn will cover:

 • Site preparation, making special foundations for straw bale walls.
 • Earthbag foundations
 • Building a straw bale wall
 • Stabilization using hazel sticks
 • Hemp rope compression
 • Making a wall plate and compressing the straw bale wall
 • Damp proofing windowsills

Cost: 120 Euros

22-24 czerwca, budowa z kostki słomianej.

22 czerwca

 • równanie terenu
 • montowanie prętów
 • przygotowanie kołków i prętów
 • podmurowka z workow wypelnionych ziemia /sandbag/
 • z warstwą oddychającą

23 ­czerwca

 • stawianie sciany
 • dzielenie kostki,wiązanie kostki,szycie rogów,

24 czerwca

 • przygotowanie i ułożenie drabinek
 • kompresowanie sciany,
 • p i wstępny tynk zabezpieczający

Koszt 120 EU

26-29 June 2015, Clay and Lime Plastering Workshop. Tynkowanie  gliną i wapnem

This workshop will focus on the clay plastering techniques: hands-on experience of the final stages in clay plastering a straw bale house:

 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation of clay plaster
 • Application of different layers of earthen clay plasters
 • Preparation of wheat paste for stabilizing the final layer
 • Sculpting with clay plaster
 • Clay paints
 • Adding pigments to clay paints
 • Preparing lime and lime plastering
 • Lime colouring, adding the pigments.

Cost: 150 Euros

Tynki gliniane i wapienne:

 • przygotowanie tynku glinianego
 • tynki wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • rzeźbienie sciany
 • tynkowanie slomianego domku,
 • farby gliniane,
 • robienie kleju z mąki,

W kolejnych warsztatach nauczymy się rozpoznawac gline i tworzyc właściwe mieszanki. Nakładanie tynku wstępnego, rzeźbienie sciany,  nakładanie tynku właściwego i koncowego. Uzywania rąk  i narzedzi.  Bedziemy tez przygotowywac klej naturalny, wykorzystywac klej do robienia tynkow koncowych i farby. 

 • Koszt: 150 Eu.
 • 2 warsztaty: 250 Euro
 • 3 warsztaty: 330 Euro

Location: by Lake Hańcza, Przełomka, ( 30km from Suwalki). Poland.

nad Jeziorem Hańcza, w Przełomce.

Accommodation: there will be a large camping field for those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska

Workshops in August at Kadlubowka.

This is a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.

On this workshop site there is a small straw bale house with a green roof and a superadobe earth bag dome covered in shingle.

3-5 August 2015, Straw bale building workshop. Budowa z kostki słomianej

This workshop will teach you how to build with straw bales. Some of the things you will learn will cover:

 • Site preparation, making special foundations for straw bale walls.
  Earthbag foundations
  Building a straw bale wall
  Stabilization using hazel sticks
  Hemp rope compression
  Making a wall plate and compressing the straw bale wall
  Damp proofing windowsills

Cost: 120 Euros

3-5 Sierpnia, budowa z kostki słomianej.

3 sierpnia

 • równanie terenu
 • montowanie prętów
 • przygotowanie kołków i prętów
 • podmurowka z workow wypelnionych ziemia /sandbag/
 • z warstwą oddychającą

4 ­sierpnia

 • stawianie sciany
 • dzielenie kostki,wiązanie kostki,szycie rogów,

5 sierpnia

 • przygotowanie i ułożenie drabinek
 • kompresowanie sciany,
 • p i wstępny tynk zabezpieczający

Koszt 120 EU

7-9 August 2015, Clay and lime plastering Workshop. Tynkowanie  gliną i wapnem

This workshop will focus on the clay plastering techniques: hands-on experience of the final stages in clay plastering a straw bale house:

 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation of clay plaster
 • Application of different layers of earthen clay plasters
 • Preparation of wheat paste for stabilizing the final layer
 • Sculpting with clay plaster
 • Clay paints
 • Adding pigments to clay paints
 • Preparing lime and lime plastering
 • Lime colouring, adding the pigments.

Cost: 150 Euros

7-9 sierpnia– Tynki gliniane i wapienne:

 • przygotowanie tynku glinianego
 • tynki wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • rzeźbienie sciany
 • tynkowanie slomianego domku,
 • farby gliniane,
 • robienie kleju z mąki,

W kolejnych warsztatach nauczymy się rozpoznawac gline i tworzyc właściwe mieszanki. Nakładanie tynku wstępnego, rzeźbienie sciany,  nakładanie tynku właściwego i koncowego. Uzywania rąk  i narzedzi.  Bedziemy tez przygotowywac klej naturalny, wykorzystywac klej do robienia tynkow koncowych i farby.

Koszt: 150 Eu.

2 warsztaty: 250 Euro

To book a place or find out more information, please email:
Antony Dennis
Email: info@earthhandsandhouses.org
Tel. + 44 7812 070413

Zgłoszenia:
Paulina Wojciechowska
Email: info@earthhandsandhouses.org
Tel. + 34 611345383

 

 

Natural building clay plaster being applied to a wattle and daub wall

Clay Plastering Workshop, Warsztat tynkowania gliną, near lake Hancza, Poland

A two day Clay plastering workshop held in beautiful North-Easterly region of Poland near Lake Hancza.

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Taught by Paulina Wojciechowska and Jarema Dubiel.
in both Polish and English

5-6 August 2014
5-6 Sirpnia 2014

Cost: 150Pounds + food,  possibility to stay longer to be a volunteer for another 4 or 5 days for an additional cost of £5 per day + the cost of food and accomodation.  Children FREE.

-camping free

-food- possibility of cooking together for £6 per day for morning porridge, + lunch.

straw bale at MH

This workshop will focus on the clay plastering techniques: hands-on experience of the final stages in clay plastering a straw bale house:

 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation of clay plaster
 • Application of different layers of earthen clay plasters
 • Preparation of wheat paste for stabilizing the final layer and making clay paint
 • Sculpting with clay plaster
 • Clay paints

Tynki gliniane i wapienne:

 • przygotowanie tynku glinianego
 • tynki wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • rzeźbienie sciany
 • tynkowanie slomianego domku,
 • farby gliniane,
 • robienie kleju z mąki,

W kolejnych warsztatach nauczymy się rozpoznawac gline i tworzyc właściwe mieszanki. Nakładanie tynku wstępnego, rzeźbienie sciany,  nakładanie tynku właściwego i koncowego. Uzywania rąk  i narzedzi.  Bedziemy tez przygotowywac klej naturalny, wykorzystywac klej do robienia tynkow koncowych i farby. 

Timings and Location

The workshop will run from 10am on Tuesday 5th of August untill 6pm Wednesday.  All participants are welcome to stay on as volunteers to work on the plastering and painting of the house.

DSCF5519

The workshop location is within 30 minutes drive of Suwalki and is served by trains from Warsaw, Poland and busses from Kaunas in Lithuania.

nad Jeziorem Hańcza, w Przełomce.

Lake Hancza is only 200 metres away with clean water for swimming

Lake Hancza is only 200 metres away with clean water for swimming

Accommodation: there will be a large camping field  for FREE or those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska

To book a place or find out more information please email:
Paulina
Email: earthhands@gmail.com
Tel. + 44 (0) 1825713349
www.ehah.org

But there is more…

This will be more than just a clay plastering workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

 

 

 

 

 

straw bale workshop leaflet

Straw Bale and Clay Plastering Workshops
Warsztat budowania z kostki słomianej, tynkowania gliną
Poland

straw bale workshop leaflet

straw bale workshop leaflet

lato2006 206

The straw bale house that will be plastered during the clay plastering workshop

The straw bale house built last year during a 4 day workshop

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Clay plastering a straw bale wall

Clay plastering a straw bale wall

 

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

This workshop is split into two parts

5-7 June/czerwic, Straw bale workshop, cost: 100 Euros.  Budowa z kostki slomianej

10-12 June/czerwiec, Clay plastering workshop, cost: 100 Euros. Tynkowanie glina

both workshops are Taught by Jarema Dubiel.
in both Polish and English

Straw bale workshop:

hands-on experience of all the stages in straw bale wall construction:

 • Raising straw bale walls with hazel pinning
 • How to tie the straw bale walls together
 • Making a wall plate and compressing a wall
 • Installation of door and window frames
 • Managing the use of bales to maintain wall strength

The Clay plastering workshop

This workshop will focus on the clay plastering techniques: hands-on experience of the final stages in clay plastering a straw bale house:

 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation of clay plaster
 • Application of different layers of earthen clay plasters
 • Preparation of wheat paste for stabilizing the final layer and making clay paint
 • Sculpting with clay plaster
 • Clay paints

Tynki gliniane

 • przygotowanie tynku glinianego
 • tynki wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • rzeźbienie sciany
 • tynkowanie slomianego domku,
 • farby gliniane,
 • robienie kleju z mąki,

W kolejnych warsztatach wykorzystując sciany budowane w poprzednich latach nauczymy się rozpoznawac gline i tworzyc właściwe mieszanki. Nakładanie tynku wstępnego, rzeźbienie sciany,  nakładanie tynku właściwego i koncowego. Uzywania rąk  i narzedzi.  Bedziemy tez przygotowywac klej naturalny, wykorzystywac klej do robienia tynkow koncowych i farby. 

To book a place or find out more information please email:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261
www.ehah.org
Zgłoszenia:
Jarosław Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261
www.ehah.org