Category Archives: Past Workshop

Clay plastering a straw bale wall

Wattle and daub, clay and lime-clay plastering workshop, Poland
Warsztaty wattle and daub i tynkowania gliną i wapnem

The straw bale house where we will lay the earthen floor...

Clay plastering on a straw bale house built at our workshops in Spain in 2015…

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop...

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop…

Plastering is fun...

Plastering is fun…

Immerse yourself in the beautiful, natural clay...

Immerse yourself in the beautiful, natural clay…

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

A 3 day  workshop, 10th – 12th June 2016.
10-12 czerwca 2016.

Workshop taught by Jarema Dubiel in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

This workshop is held in a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.
On this workshop site there is a superadobe earth bag dome covered in shingle and a small straw bale house with a green roof.
60km od Warszawy, w lesie niedaleko Nowego Miasta, Plonska.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

Click here for more details about Jarema.

What You Will Learn

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering wattle and daub inside walls.

Na warsztatach własnoręcznie zbudujemy i otynkujemy ścianki działowe.

Workshop will include:

 • Learning about the qualities of clay and clay-lime mixture
 • Weaving the branches construction of a wooden frame
 • Preparing the clay mixture
 • Filling the construction with the clay mixture
 • Preparing and applying successive layers of clay and clay-lime plaster
 • Different types of decorative finishes, including installation of skylights, creating niches, sculpting in clay
 • Experiments with clay in different colours or aromatic plaster with wild herbs

This workshop will be mainly hands-on. The theory lessons will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Warsztaty obejmować będą:

 • Właściwości gliny i mieszanek gliniano-wapiennych
 • Montaż konstrukcji z gałęzi w istniejący szkielet drewniany
 • Przygotowanie mieszanki z gliny
 • Wypełnianie konstrukcji ścian mieszanką z gliny
 • Przygotowanie i nakładanie kolejnych warstw tynku glinianego i gliniano-wapiennego
 • Różne rodzaje dekoracyjnych wykończeń, m.in. montowanie świetlików, tworzenie nisz, stemple w tynkach glinianych, rzeźbienie w glinie
 • Eksperymenty z gliną w różnych kolorach, tynki zapachowe z dodatkiem ziół

Warsztaty będą przede wszystkim praktyczne. Część teoretyczna będzie dopełnieniem zajęć praktycznych oraz okazją do zadawania szczegółowych pytań.

Book Your Place

The price of the three day workshop is 100€.  Number of participants will be limited to ensure a good learning experience.

Koszt trzydniowych warsztatów: 400zł. Ilość miejsc jest ograniczona, aby zapewnić dobre warunki pracy i nauki.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on (+34) 611 345 383.

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

There will be a free camping field for people with their own tent. Vegetarian food is included in the workshop cost. It is possible to book accommodation in nearby farms at an additional cost (reservation required in advance. We will send you a list of available places).

Zapewniamy: darmowe miejsce do rozstawienia własnego namiotu na terenie gospodarstwa. W cenie warsztatu wliczone jest jedzenie wegetariańskie. Jest możliwość zarezerwowania noclegów w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych za dodatkową opłatą (konieczna wcześniejsza rezerwacja. Listę miejsc doślemy zainteresowanym osobom).

Workshop Timing

The workshop will run from 10:00 to 18:00 on each day (10-12.06). You are welcome to arrive the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

Zajęcia warsztatowe zaczynają się 10 czerwca o godz. 10.00 i trwają do 12 czerwca do 18.00, najlepiej więc przyjechać w dniu poprzedzającym warsztaty i wyjechać po ich zakończeniu 13.06.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

Earthbag Workshop, Poland
Warsztaty Budowy z Worków Wypełnionych Ziemią Earthbag, Superadobe.

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

A similar but larger dome we built in Zambia in 2012.

A dome being built at a Earthbag workshop in Zambia in 2012

The Zambian dome takes shape 

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

Earthbag dome participants learn how to position an earthbag.

Workshop participants practice the art of accurately positioning a tube of earth…

Happy attendees of an Earthbag workshop in Poland, 2012.

“The dome WE built!” – Poland, 2012

A 5 day Earthbag Dome Workshop.

25th – 30th June 2016.
25-30 czerwca 2016.

Workshop taught by Jarema Dubiel in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

This workshop is held in a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.
On this workshop site there is a superadobe earth bag dome covered in shingle and a small straw bale house with a green roof.
60km od Warszawy, w lesie niedaleko Nowego Miasta, Plonska.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

What You Will Learn

This workshop will teach you how to build with earthbags and some of the things you will learn are:

 • Site preparation,
 • drainage,
 • foundation,
 • construction of a wall,
 • Earthbag compression,
 • how much to tamp the bags so they are solid
 • Earth bag wall stabilization, making an arch
 • Building a dome,
 • plastering with clay and lime to protect from UV erosion.
 • …and more..

Budowa z worków wypełnionych piaskiem, gliną lub żwirem.
Warsztaty beda pokrywac:

 • przygotowanie terenu,
 • wykonanie drenu,
 • poczatek sciany,
 • ubijanie worków ,
 • stabilizacja sciany,
 • wykonanie skrzyni okiennej,
 • wykonanie łuku/arch/,
 • formowanie kopułki,
 • zabezpieczenie wapnem ,gliną przed uv,
 • …itd…

Book Your Place

The price of the five day workshop is 200€.

Koszt 200EU
dla osób z europy srodkowej mozliwosc znizki

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on +34 611345383 .

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

Accommodation: there will be a large camping field for those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed due to the remote nature of the workshop location.

Workshop Timing

The earthbag dome workshop will run from 10am to 6pm on each day. You will be welcome to arrive the day before the workshop and to leave the day afterwards.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Earthbag Homes in Disaster Regions

Click here to read more about why earthbag homes are a great construction method to introduce into the world’s poorer, disaster prone communities.

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

011-przelomka-462

Straw Bale and Clay Plaster Workshop, Poland
Budowa z Kostki Słomianej Warsztaty, Polska

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

A larger straw bale structure we made at our Turkey workshop in October 2013.

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

Jarema Dubiel teaching some theory to last years straw bale workshop group

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A five day straw bale and clay plastering workshop taught by Jarema Dubiel  – cost: 200 Euros
5 dni, budowa domku z kostki slomianej i tynkowanie glina – koszt: 200 Euros

24-30 August 2017, in  Przelomka, Poland
Budowa z kostki slomianej i tynkowanie glina 25-30 sierpnia, PRZELOMKA

This workshop is set in a very wild and beautiful place, 200m from the cleanest classified lake in Poland, the 5km long lake Hańcza.  Here, the neighbours are beavers and storks.  This is also the site of a beautiful straw bale house and Przelomka is also the village of the first straw bale load-bearing house in Poland.
Warsztaty sa prowadzone w pieknym miejscu, na suwalszczyznie, nad jeziorem Hancza, do okola lasy i laki.

This workshop is taught by Jarema Dubiel, in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

Click here to read about food, travel and accommodation for the workshop.

Click here to read about more details about Jarema.

What You Will Learn

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering a small straw bale structure.

Topics covered will be:

 • Site preparation and building of foundations for straw bale walls using earthbag, stone & lime, including the compression wires.
 • Learning about the qualities of straw bales
 • Straw bale wall raising
 • Hazel wall pinning
 • Installation of ventilation tubes
 • Deviding the straw bales
 • Cutting & tying straw bales
 • Sowing of corners
 • Wall compression
 • Preparation of compression wall plates
 • Preparation of clay plasters for protection of the wall

Poruszane tematy będą:

 • podmurówka z worków wypełnionych ziemia /sandbag/
 • z warstwą oddychającą
 • montowanie prętów
 • zabezpieczenie wapnem i obłożenie kamieniami podmórówki
 • rozpoznawanie jakosci slomianej kostki budowlanej
 • stawianie ściany
 • montowanie wentylacji
 • dzielenie kostki,
 • wiązanie kostki,
 • szycie rogów,
 • stabilizacja sciany zszywanie prętów
 • przygotowanie i ułożenie drabinek
 • kompresowanie ściany,
 • wstępny tynk gliniany zabezpieczający

This straw bale workshop will be mainly hands-on, building a small temporary structure out of straw bales, and applying all the different clay plaster techniques.

Book Your Place

The price of the five day workshop is 200€.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on +34 611345383 .

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. There will be a large free camping field for those people who have their own tent.
Zapewniamy: Darmove pole namiotowe, noclegi w namiotach wlasnych, lub lokalne kwatery,  obiady wegetariańskie, wieczorne ogniska.

Click here to read more details about food, travel and accommodation for this workshop.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run from 10:00 to 18:00 on each day. If you are  camping, you are welcome to arrive any time on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

But there is more…

This will be more than just a straw bale workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

Straw Bale and Clay Plaster Workshop, Spain

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

A similar, but larger straw bale structure we made at our Turkey workshop in October 2013.

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A six day straw bale and clay plastering workshop
(with an optional extra two days)

Wednesday 11th – Tuesday 17th May 2016 or Wednesday 11th – Thursday 19th May 2016

Set in a beautiful olive grove in the rugged mountains near Tarbena in the Costa Blanca region of Spain.

Taught by architect and author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering a real straw bale building that will be used for visitor accommodation, in the beautiful surroundings of our olive grove set in a lush green valley in the mountains north of Alicante.

What You Will Learn

Hands-on experience of all the stages in straw bale wall construction, and in depth theory and practice of applying a wide range of different clay plasters to a real structure.

On the first six days we will build a straw bale structure and cover it with the first two layers of plaster. Topics covered will be:

 • Site planning and building of the foundations for a straw bale structure
 • Raising straw bale walls
 • How to tie the straw bale walls together
 • Making a wall plate and compressing a wall
 • Installation of door and window frames
 • Managing the use of bales to maintain wall strength
 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto the straw bale wall

The final two days will present both the theory and practice of clay plastering in much more depth. Topics will include:

 • Preparation and application of the final layer of smooth plaster
 • Sculpting with clay plaster
 • Application of clay plaster to existing brick and cement structures so you can enjoy all the benefits of clay plasters without building a new house from the beginning.
 • Methods of protecting clay plaster from the elements
 • Application of lime to protect a naturally constructed building.
 • Preparation and application of clay paints for a beautiful natural finish.
 • A variety of methods using in the creation of different internal wall structures.
 • The theory of how clay floors are built.

This straw bale workshop will be mainly hands-on, building a small temporary structure out of straw bales, and applying all the different clay plaster techniques to both this and an existing 4×4 metre building which will be used for visitor accommodation at the olive grove site. Theory lessons will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Book Your Place

The price of the two workshop options are:

Six day straw bale and clay plaster workshop:
340€ per person, or a discounted price of 295€ is available if booked by 1st March 2016.

Eight day straw bale and clay plaster workshop
450€ per person, or a discounted price of 395€ is available if booked by 1st March 2016.

Note that we are running a series of workshops at this time in Spain, also covering how to plan your dream natural home, building with earthbags, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 17 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running straw bale workshops and designing and building straw bale structures since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held in an olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run from 09:00 to 17:00 on each day. If you are  camping, you are welcome to arrive any time on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends. There is a rest day on Sunday 15th May.

But there is more…

This will be more than just a straw bale workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

Earthbag Dome and Clay Plaster Workshop, Spain

An Earthbag dome built by Earth, Hands and Houses in Zambia in 2012.

A similar but larger dome we built in Zambia in 2012.

A dome being built at a Earthbag workshop in Zambia in 2012

The Zambian dome takes shape 

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

Earthbag dome participants learn how to position an earthbag.

Workshop participants practice the art of accurately positioning a tube of earth…

Happy attendees of an Earthbag workshop in Poland, 2012.

“The dome WE built!” – Poland, 2012

A 5 day Earthbag Dome Workshop.

4th – 8th May 2016.
Taught by architect and earthbag author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books.

What You Will Learn

The workshop is a unique opportunity to gain hands-on experience of all stages of constructing a 2 metre diameter earthbag dome in a beautiful location in Spain, and will include:

Earthbag Dome Workshop (5 days)

 • Theory of earthbag stucture foundations.
 • Building an earthbag dome from an existing base.
 • Creating earthbag walls using both single bags and earthbag tubes.
 • Different techniques using arches and lintels to construct doorways and windows within the earthbag structure.
 • Ensuring the structure is stable through the correct use of buttressing and corbelling based upon the nature of the earth used to fill the bags.
 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building.
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto an earthbag dome.
 • Understanding of how earthbag domes weather from inspection of a dome built on the same site the previous year.
 • Hands-on experience of repairing weather damage to the earthen plaster on the dome built the previous year.
 • Experience of deconstructing an earthbag dome structure to give additional understanding of the strength of the structure.

Book Your Place

The workshop prices is:

Five day Earthbag Dome Workshop:
340€ per person, or 295€ if booked by 1st March 2016.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop.

Note that we are running a series of workshops at this time in Spain, also covering how to plan your dream natural home, building with straw bales and clay plaster, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held at our olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed due to the remote and mountainous nature of the workshop location.

Workshop Timing

The earthbag dome workshop will run from 9am to 5pm on each day. You will be welcome to arrive the day before the workshop and to leave the day afterwards.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Earthbag Homes in Disaster Regions

Click here to read more about why earthbag homes are a great construction method to introduce into the world’s poorer, disaster prone communities.

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

011-przelomka-462

Planning Your Dream Natural Building Home Workshop, Spain

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A six day workshop on planning your dream natural home

Monday 25th April – Sunday 1st May 2016.
(with one rest day in the middle)

Set in a beautiful olive grove in the rugged mountains near Tarbena in the Costa Blanca region of Spain.

Taught by architect and earthbag author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a combination of lots of hands on experience combined with lectures and discussion to help you plan your dream home made from natural materials.

Paulina has designed a dream home which will be built from natural materials at a site in England over the next two years, and the design will be used as a real-life example to illustrate the ideas presented in the workshop.

What You Will Learn

The workshop covers all areas of planning your home, from choosing a site, through planning the design, to an awareness of what is involved in all aspects of the build so you can plan what you can do and what will require the help of others.

The workshop is 50% presentation and discussion, and 50% hands-on practical work.

The topic areas covered are:

An in-depth look at the issues in planning the design of your natural home, including:

 • Choosing your site
 • Preparation of a site plan
 • Dealing with the site’s characteristics such as earth types, ground topology, etc.
 • Creating a house design to suite your lifestyle
 • The balance of costs: money, time, quality.
 • How to find your balance point and cost your project in a realistic way
 • Working with architects, builders and volunteers
 • Fitting the project into your life.
 • A design example: the amazing 5 bedroom house being built at Oaklands Farm, England

Technologies choices for the house structure:

 • Foundations: types of foundations, pros and cons, which to use in different site situations, relative costs and effort involved.
 • Roof structures: types of roofs, pros and cons, how to choose the best roof structure for your project, relative costs and effort involved.
 • Insulation: a discussion of different solutions and their relative effectiveness.
 • Walls: an overview of natural building wall technologies: straw bale, cordwood, earthbag, cob, rammed earth, old tyres.
 • Floors: an overview of the different technologies, their pros and cons.
 • Guidelines for designing wall structures using different technologies.
 • Balancing your idealogical ideas with your building inspector’s logical, legal ones.
 • Hands-on experience:  building wall structures from earthbags and straw bales.

An overview of planning and installing services, with an emphasis on specific considerations for houses built from natural materials:

 • Electrical systems
 • Plumbing systems
 • Heating systems.
 • Waste water drainage systems
 • Rainwater drainage systems
 • Internal shelving and structures.

Review and Presentation of up to Three Design Plans
Many people come to our workshops with plans and ideas for their house and site design. We will select up to three design ideas from participants to be reviewed by Paulina during the workshop and presented to the group on the last day for further discussion. Many of our attendees have specialist knowledge on particular areas of design, construction or permaculture, and it can be a valuable experience to share that knowledge. Please let us know with your workshop application if you would like your design ideas to be reviewed and presented.

Hands-on Experience – 50% of Workshop Time

This would be a very boring workshop if it were all lectures – and you would never be able to retain and use all the details. This workshop will be around 50% hands-on, based around the building aspects of a natural home. The hands-on work will be a brief introduction to the technologies involved, and will include:

 • Constructing foundations.
 • Building with earthbags.
 • Building with straw bales.
 • Working with electrical wiring, sockets and lights.
 • Working with plumbing and waste water parts.

Book Your Place

The price of the six day workshop is 450€ per person, or a discounted price of 395€ is available if booked by 1st March 2016.

Note that immediately after this workshop, we will run 4 other workshops covering building with earthbags, building with straw bales, building a natural floor, and a final workshop combining natural building with meditation, yoga, dance and sensuality.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

Children from the age of 8 are welcome to accompany their parent(s) and may participate in parts of the workshop as they wish. No charges are made for children under the age of 18 years.

To book your place:

email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+44) 7812 070413.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 18 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world.

Paulina worked alongside Nader Khalili at Cal-Earth in 1996 and is the author of “Building with Earth”, one of the leading earthbag construction books. She also worked with leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running straw bale and earthbag workshops and designing and building straw bale structures since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian, vegan and gluten free food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held in an olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run the following times:

Day 1: from 10:00 to 18:00. You are welcome to arrive on the afternoon of the day before to set up camp and settle in before the workshop begins.

Days 2-3: from 09:00 to 17:00.

Day 4 is a rest day, but you will be welcome to use the time to work on your own design projects or experiment with natural building techniques that are of interest to you on the workshop site.

Days 5-7: from 09:00 to 17:00. If you are camping, you are welcome to stay on for one or two more days if you wish.

But there is more…

This will be more than just a natural building workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop...

In-Depth Clay Plaster Workshop, Spain

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A five day In-Depth Clay Plaster Workshop

9th – 14th May 2015

Set in a beautiful olive grove in the rugged mountains near Tarbena in the Costa Blanca region of Spain.

Taught in English and Spanish by architect and author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of all aspects of clay plaster on a real straw bale and earthbag building that will be used for visitor accommodation, in the beautiful surroundings of our olive grove set in a lush green valley in the mountains north of Alicante.

What You Will Learn

The five day workshop is based around the real hands-on experience of using clay plaster on the walls of a real structure, supported by regular lectures to ensure you understand the theory and possibilities. Over the five days you will learn:

 • Recognising the clay found on our land and understanding how to use it for creating clay plaster in construction
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto the straw bale or earthbag wall
 • Application of a clay and straw “cobb” mixture to straw bale walls
 • Preparation and application of the final layer of plaster
 • Sculpting with clay plaster
 • Application of clay plaster to existing brick and cement structures so you can enjoy all the benefits of clay plasters without building a new house from the beginning.
 • Methods of protecting clay plaster from the elements
 • Application of lime to protect a naturally constructed building.
 • Preparation and application of clay paints for a beautiful natural finish.
 • The theory of how clay floors are built.

This clay plaster workshop will be mainly hands-on, with theory lessons on each day to back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Book Your Place

The price of the five day In-depth Clay Plaster Workshop is 290€ per person, or a discounted price of 250€ is available if booked by 1st March 2015.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 17 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running natural building workshops and designing and building structures with natural materials since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. This is expected to be in the region of 8€ per day. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held at our olive grove, 2km south of the village of Tarbena. You may camp within the olive grove for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Please note that consumption of alcohol and smoking on the site are not allowed.

Workshop Timing

The workshop will run on the following times:

9th, 10th May – 09:00 to 17:00
11th May – 13:00 to 18:00
12, 13th May – 09:00 to 17:00
14th May – 09:00 – 13:00

(Working with clay and construction is hard work on the body, which is why we have a half rest day on day 3)

If you are  camping, you are welcome to arrive any time from 15:00 on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

Booking Multiple Workshops in Spain

You are welcome to attend a combination of our Spanish workshops:

Straw Bale and Clay Plaster + Earthbag and Clay Plaster (1-10 May)
345€ if paid before 1st March, otherwise €395.

Straw Bale and Clay Plaster + Earthbag and Clay Plaster + In-Depth Clay Plaster (1-14 May)
495€ if paid before 1st March, otherwise €545.

But there is more…

This will be more than just a clay plaster workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plaster workshop:

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

Taller de Balas de Paja y Revocos de Arcilla en España

Una construcción similar, pero más grande, que realizamos en nuestro taller en Turquía en octubre de 2013.

Una construcción similar, pero más grande, que realizamos en nuestro taller en Turquía en octubre de 2013.

Aplicando masa de arcilla entre las balas…

Aplicando masa de arcilla entre las balas…

Disfrutando al sol…

Disfrutando al sol…

Las paredes toman forma… hacienda el revoco de los muros.

Las paredes toman forma… hacienda el revoco de los muros.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Construir con la tierra, Paulina y su pasión…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Los talleres son siempre muy divertidos!

ESTE TALLER ESTA LLENO.

HAZ CLIC AQUI POR LA PROXIMA, EN AGOSTO.

Taller de cinco días sobre cómo realizer construcciones con balas de paja y revocos de arcilla

Viernes, 1 de – Domingo, 3 de mayo, y
Sábado 9 – Domingo 10 de mayo de 2015.

El taller se realizará en un bello terreno con olivos, en las abruptas montañas cercanas a Tárbena, en la Costa Blanca, Alicante, España.

Impartido en Inglés y Español por Paulina Wojciechowska, arquitecta y autora, y por Antony Dennis.

Este taller es una maravillosa oportunidad para adquirir experiencia práctica en la construcción con balas de paja y realización de revocos de un edificio auténtico, que será utilizado como lugar de alojamiento para huéspedes, en un bellísimo olivar situado en un verde valle de montaña en la zona norte de Alicante.

Qué aprenderás

Experiencia práctica de todas las fases en la construcción de una pared de balas de paja, y una introducción a cómo se realizan los revocos en una construcción real:

 • Cómo levantar las balas de paja
 • Cómo unir los muros de balas de paja
 • Realizar muros lisos y comprimir los muros
 • Instalar marcos para puertas y ventanas
 • Manejar las balas de paja para conseguir muros resistentes
 • Reconocer la arcilla que se encuentra en nuestra zona y aprender cómo utilizarla para construir
 • Preparación y aplicación de las dos primeras capas de revocos de arcilla sobre un muro hecho con balas de paja

Este taller de balas de paja será principalmente práctico: construiremos un edificio de 5 por 3 metros que será utilizado para el alojamiento de huéspedes, en nuestro campo de olivos. Cada día se impartirán también lecciones teóricas en apoyo de la práctica que se realice, y se dedicará también un espacio para responder detalladamente a las preguntas que surjan.

Durante los tres días siguientes, se realizará un taller para profundizar en las técnicas de revocos en arcilla – Por favor, contáctanos si también deseas asistir a este taller.

Reserva tu plaza

El precio del taller de cinco días es de 230€ por persona. Si reservas antes del 1 de marzo de 2015, se aplicará un precio rebajado de 195€.

El número de participantes será limitado, para asegurar un aprendizaje adecuado, y esperamos que las plazas disponibles estén agotadas antes del inicio del taller.

Para reservar:
email info@EarthHandsAndHouses.org, o
llama a Paulina al teléfono (+34) 611 345 383.

Información sobre la directora del taller

El taller será dirigido por la fundadora de Earth, Hands and Houses (Tierra, Manos y Casas) Paulina Wojciechowska, que es arquitecta cualificada, y posee más de 17 años de experiencia en la construcción con balas de paja y domos de bolsas de tierra, en comunidades de varios lugares del mundo. Paulina ha trabajado junto con Bill y Athena Steen, veteranos de la construcción con balas de paja y revocos de arcilla en 1997-98, y desde entonces organiza talleres sobre construcción con balas de paja y se dedica al diseño de edificios. Haz click aquí para escuchar a Paulina hablar de sus experiencias (en inglés).

Comida, Alojamiento y Lugar

Habrá comida vegetarian, con un costo adicional que se pagará a la llegada de los participantes. Esto consistirá en un desayuno self-service, una comida de mediodía abundante, y una cena ligera.

El taller será realizado en nuestro olivar, 2km al sur del pueblo de Tárbena. Se podrá acampar en este olivar, sin costes.

Haz click aquí para mayores detalles sobre los campings disponibles, mapas, información sobre cómo viajar y otras posibilidades de alojamiento.

Por favor, toma nota de que no está permitido fumar ni el consume de alcohol en el lugar del taller.

Horarios del Taller

El taller se realizará de 09:00 a 17:00 horas cada día. Si vas a acampar, puedes llegar después de las 15:00 horas el día antes del comienzo, y partir el día después de que acabe el taller.

Aún hay más…

Este taller será más que un taller sobre balas de paja; será una fantástica oportunidad para disfrutar aprendiendo y relajándote junto con personas afines, algunos de los cuáles podrían convertirse en amigos para siempre!

Para saber más…

Escucha a Paulina hablar sobre su experiencia y visión de Earth, Hands and Houses:

 

Mira la experiencia de algunas personas en un taller sobre balas de paja y revocos de arcilla organizado por Earth, Hands and Houses:

Paulina's first straw bale house, built in 2000 by the shore of Lake Hancza, Eastern Poland.

Straw Bale Workshop UK

A similar straw bale structure we made at our Turkey workshop in October.

A similar, but larger straw bale structure we made at our Turkey workshop in October 2013.

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A five day Straw Bale and Clay Plastering Workshop
Tuesday 18th – Saturday 22nd August.

followed by
A 3 day In-depth Clay Plaster Techniques Workshop
Sunday 23rd – Tuesday 25th August 2015.

Taught by architect and author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering a real straw bale building that will be used for visitor accommodation.

The straw bale workshop will be held in a lovely farm set in rolling english countryside 15 minutes drive from London Gatwick airport. Paulina has designed a dream home which will be built from natural materials at the workshop site of Oaklands Farm over the next two years.

What You Will Learn

Hands-on experience of all the stages in straw bale wall construction, and an introduction to the plastering of a real structure:

Straw Bale Workshop UK (5 days)

 • Raising straw bale walls
 • How to tie the straw bale walls together
 • Making a wall plate and compressing a wall
 • Installation of door and window frames
 • Managing the use of bales to maintain wall strength
 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto the straw bale wall

This straw bale workshop will be mainly hands-on, working on a 5 x 3 metre building which will be used for visitor accommodation at Oaklands Farm. Theory lessons on each day will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

In-Depth Clay Plastering Workshop (3 days)

There is an opportunity to stay on for a further three days to gain an in depth, hands on experience of a wide range of clay plastering techniques, including:

 • Sculpting with the second straw clay based plaster layer.
 • Preparation and application of the final smooth layer of plaster.
 • Types of smooth plasters, including those that are prepared with and without lime.
 • Experimenting with different types of natural plant based stabilisers, for example wheat paste and cactus.
 • Experimenting with and undestanding how to mix different plasters and stabilisers.
 • Application of smooth finishing plaster onto a conventionally built, concrete or brick wall.
 • The different methods of applying smooth plasters to a wall.
 • An introduction to carving techniques of smooth plasters.
 • Mixing and application of clay paints
 • Use of straw and clay as insulation.
 • An introduction to clay plaster mixes used in cob ovens and earthen floors.

Book Your Place

The workshop prices are:

Five day Straw Bale Workshop UK:
£230 per person, or £195 if booked by 1st July 2015.

Three day In-Depth Clay Plastering Workshop:
£150 per person.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony on (+44) 7812 070413.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 17 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running straw bale workshops and designing and building straw bale structures since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The straw bale workshop UK will be held at Oaklands Farm, which is a 15 minute drive south of London Gatwick airport. You may camp at the farm for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Workshop Timing

The Straw Bale workshop UK will run the following times:

 • 18 Aug: from 10:00 to 18:00. You are welcome to arrive on the afternoon of 17 August to set up camp and settle in before the workshop begins.
 • 19-21 Aug: from 09:00 to 17:00.
 • 22 Aug: from 09:00 to 16:00.

The following clay plastering workshop will run:

 • 23 Aug: from 11:00 to 18:00.
 • 24 Aug: from 09:00 to 17:00.
 • 25 Aug: from 09:00 to 16:00.

But there is more…

This will be more than just a straw bale workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop:

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop...

In-Depth Clay Plaster Workshop, UK

Clay plastering the joints between bales...

Clay plastering the joints between bales…

Having fun in the sun...

Having fun in the sun…

The walls take shape... clay plastering the bale walls.

The walls take shape… clay plastering the bale walls.

Earth, Hands and Houses Straw Bale Workshop Leader, Paulina Wojciechowska

Building with earth: Paulina and her passion…

People having fun at a Clay Plastering Workshop run by Earth, Hands and Houses.

Workshops are always lots of fun!

A five day In-Depth Clay Plaster Workshop

Friday 21st – Tuesday 25th August 2015

Taught in English by architect and author Paulina Wojciechowska, and Antony Dennis.

The workshop will be held in a lovely farm set in rolling english countryside 15 minutes drive from London Gatwick airport.

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of all aspects of clay plaster, on parts of a dream home which Paulina has designed using every type of natural material imaginable.

What You Will Learn

The five day workshop is based around the real hands-on experience of using clay plaster on the walls of a real structure, supported by regular lectures to ensure you understand the theory and possibilities. Over the five days you will learn:

 • Recognising the clay found on our land and understanding how to use it for creating clay plaster in construction
 • Preparation and application of the first 2 coats of clay plaster onto the straw bale or earthbag wall
 • Application of a clay and straw “cobb” mixture to straw bale walls
 • Preparation and application of the final layer of plaster
 • Sculpting with clay plaster
 • Application of clay plaster to existing brick and cement structures so you can enjoy all the benefits of clay plasters without building a new house from the beginning.
 • Methods of protecting clay plaster from the elements
 • Application of lime to protect a naturally constructed building.
 • Preparation and application of clay paints for a beautiful natural finish.
 • The theory of how clay floors are built.

This clay plaster workshop will be mainly hands-on, with theory lessons on each day to back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Book Your Place

The price of the five day In-depth Clay Plaster Workshop is £230 per person, or a discounted price of £195 is available if booked by 1st July 2015.

Numbers on the workshop will be limited to ensure a good learning experience, and we are expecting the allocated places to fill up before the workshop begins.

Children from the age of 8 are welcome to accompany their parent(s) and may participate in parts of the workshop as they wish. No charges are made for children under the age of 18 years.

To book your place
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Antony (+34) 633 012 477.

About your Workshop Leader

The workshop will be lead by Earth, Hands and Houses founder Paulina Wojciechowska, a qualified architect who has over 17 years of experience building with straw bales and  earthbags in communities all around the world. Paulina worked alongside leading straw bale and clay plaster veterans Bill and Athena Steen in 1997-8 and has been involved in running natural building workshops and designing and building structures with natural materials since then. Click here to hear Paulina talk about her experiences.

Food, Location, Accommodation

Vegetarian food will be available at an additional cost, payable upon arrival. This is expected to be in the region of £7 per day. The food will comprise a self service breakfast, full cooked lunchtime meal, and a light supper.

The workshop will be held at Oaklands Farm, which is a 15 minute drive south of London Gatwick airport. You may camp at the farm for free.

Click here for more details of the camping facilities, maps, travel information and other accommodation available.

Workshop Timing

The workshop will run from 09:00 to 17:00 each day, with an earlier finish at 16:00 on the final day.

If you are  camping, you are welcome to arrive on the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

But there is more…

This will be more than just a clay plaster workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plaster workshop: