straw bale workshop leaflet

Straw Bale and Clay Plastering Workshops
Warsztat budowania z kostki słomianej, tynkowania gliną
Poland

straw bale workshop leaflet

straw bale workshop leaflet

lato2006 206

The straw bale house that will be plastered during the clay plastering workshop

The straw bale house built last year during a 4 day workshop

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Last years earth and clay plastering workshop in Poland

Clay plastering a straw bale wall

Clay plastering a straw bale wall

 

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

mixing the 1st coat of earthen plaster on a straw bale workshop

This workshop is split into two parts

5-7 June/czerwic, Straw bale workshop, cost: 100 Euros.  Budowa z kostki slomianej

10-12 June/czerwiec, Clay plastering workshop, cost: 100 Euros. Tynkowanie glina

both workshops are Taught by Jarema Dubiel.
in both Polish and English

Straw bale workshop:

hands-on experience of all the stages in straw bale wall construction:

 • Raising straw bale walls with hazel pinning
 • How to tie the straw bale walls together
 • Making a wall plate and compressing a wall
 • Installation of door and window frames
 • Managing the use of bales to maintain wall strength

The Clay plastering workshop

This workshop will focus on the clay plastering techniques: hands-on experience of the final stages in clay plastering a straw bale house:

 • Recognizing the clay found on our land and understanding how to use it for building
 • Preparation of clay plaster
 • Application of different layers of earthen clay plasters
 • Preparation of wheat paste for stabilizing the final layer and making clay paint
 • Sculpting with clay plaster
 • Clay paints

Tynki gliniane

 • przygotowanie tynku glinianego
 • tynki wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • rzeźbienie sciany
 • tynkowanie slomianego domku,
 • farby gliniane,
 • robienie kleju z mąki,

W kolejnych warsztatach wykorzystując sciany budowane w poprzednich latach nauczymy się rozpoznawac gline i tworzyc właściwe mieszanki. Nakładanie tynku wstępnego, rzeźbienie sciany,  nakładanie tynku właściwego i koncowego. Uzywania rąk  i narzedzi.  Bedziemy tez przygotowywac klej naturalny, wykorzystywac klej do robienia tynkow koncowych i farby. 

To book a place or find out more information please email:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261
www.ehah.org
Zgłoszenia:
Jarosław Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261
www.ehah.org

 

 

 

 

 

Leave a Reply