Clay plastering a straw bale wall

Wattle and daub, clay and lime-clay plastering workshop, Poland
Warsztaty wattle and daub i tynkowania gliną i wapnem

The straw bale house where we will lay the earthen floor...

Clay plastering on a straw bale house built at our workshops in Spain in 2015…

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop...

Clay plaster sculpturing at our 2014 straw bale workshop…

Plastering is fun...

Plastering is fun…

Immerse yourself in the beautiful, natural clay...

Immerse yourself in the beautiful, natural clay…

Lovely local food to start the day...

Lovely local food to start the day…

A 3 day  workshop, 10th – 12th June 2016.
10-12 czerwca 2016.

Workshop taught by Jarema Dubiel in both Polish and English.
Warsztaty prowadzone sa przez Jareme Dubiel sa one blisko w jezyku polskim oraz angielskim.

This workshop is held in a beautiful place surrounded by pine forest. The site is near the town of Nowe Miasto, and just 30km from the Warsaw Modlin airport.
On this workshop site there is a superadobe earth bag dome covered in shingle and a small straw bale house with a green roof.
60km od Warszawy, w lesie niedaleko Nowego Miasta, Plonska.

Click here to watch a Youtube video of one of Jarema’s workshops on Polish TV.
Tu mozesz zobaczyc film  Youtube video  w  TV.

Click here for more details about Jarema.

What You Will Learn

This workshop is a wonderful opportunity to gain hands-on experience of constructing and plastering wattle and daub inside walls.

Na warsztatach własnoręcznie zbudujemy i otynkujemy ścianki działowe.

Workshop will include:

 • Learning about the qualities of clay and clay-lime mixture
 • Weaving the branches construction of a wooden frame
 • Preparing the clay mixture
 • Filling the construction with the clay mixture
 • Preparing and applying successive layers of clay and clay-lime plaster
 • Different types of decorative finishes, including installation of skylights, creating niches, sculpting in clay
 • Experiments with clay in different colours or aromatic plaster with wild herbs

This workshop will be mainly hands-on. The theory lessons will back up the practical skills learned and provide the opportunity for more detailed questions to be answered.

Warsztaty obejmować będą:

 • Właściwości gliny i mieszanek gliniano-wapiennych
 • Montaż konstrukcji z gałęzi w istniejący szkielet drewniany
 • Przygotowanie mieszanki z gliny
 • Wypełnianie konstrukcji ścian mieszanką z gliny
 • Przygotowanie i nakładanie kolejnych warstw tynku glinianego i gliniano-wapiennego
 • Różne rodzaje dekoracyjnych wykończeń, m.in. montowanie świetlików, tworzenie nisz, stemple w tynkach glinianych, rzeźbienie w glinie
 • Eksperymenty z gliną w różnych kolorach, tynki zapachowe z dodatkiem ziół

Warsztaty będą przede wszystkim praktyczne. Część teoretyczna będzie dopełnieniem zajęć praktycznych oraz okazją do zadawania szczegółowych pytań.

Book Your Place

The price of the three day workshop is 100€.  Number of participants will be limited to ensure a good learning experience.

Koszt trzydniowych warsztatów: 400zł. Ilość miejsc jest ograniczona, aby zapewnić dobre warunki pracy i nauki.

To book your place in english:
email info@EarthHandsAndHouses.org or
call Paulina on (+34) 611 345 383.

Aby zarezerwować miejsce w języku polskim:
Jarema Dubiel
Email: jaremadubiel@tlen.pl
Tel. + 48 (0) 504-340-261

Food, Location, Accommodation

There will be a free camping field for people with their own tent. Vegetarian food is included in the workshop cost. It is possible to book accommodation in nearby farms at an additional cost (reservation required in advance. We will send you a list of available places).

Zapewniamy: darmowe miejsce do rozstawienia własnego namiotu na terenie gospodarstwa. W cenie warsztatu wliczone jest jedzenie wegetariańskie. Jest możliwość zarezerwowania noclegów w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych za dodatkową opłatą (konieczna wcześniejsza rezerwacja. Listę miejsc doślemy zainteresowanym osobom).

Workshop Timing

The workshop will run from 10:00 to 18:00 on each day (10-12.06). You are welcome to arrive the day before the workshop starts and to depart the day after the workshop ends.

Zajęcia warsztatowe zaczynają się 10 czerwca o godz. 10.00 i trwają do 12 czerwca do 18.00, najlepiej więc przyjechać w dniu poprzedzającym warsztaty i wyjechać po ich zakończeniu 13.06.

But there is more…

This will be more than just an earthbag dome workshop – it will be a wonderful opportunity to enjoy learning and relaxing amongst like minded people, some who may become your friends for life!

Learn more…

Hear Paulina talk about her experience and vision for Earth, Hands and Houses:

 

Watch people’s experience of an Earth, Hands and Houses straw bale and clay plastering workshop: